КНЕУ / ФЕФ(6104) / II курс / 5ый поток (17-20)
Приветствую Вас Гость | RSS
Меню
Категории каталога
Английский язык [2]
Applied economics and Grammar
Статистика [3]
Математическая статистика
Історія економіки,економічної думки [3]
История экономики и экономической мысли
Культурологія [1]
Культурология
Діловодство [5]
Діловодство з використанням комп'ютерної техніки. Деловодство
Основи правознавства [3]
Право
Макроекономіка [2]
Макроэкономика
Другие предметы [1]
Загружать шпоры по тем предметам, для которых не созданы категории
Политология [1]
Політологія


Главная » Файлы » Шпаргалки за 2 курс » Макроекономіка

Макроэкономика (для студентов КЭИ КНЭУ)
Скачать (133.5 Kb)

19.01.2010, 13:08

Внимание! Большинство шпаргалок написаны на УКРАИНСКОМ языке.

д. Макроекономіка: роль, значення і її місце в системі економічних наук.
2. Об'єкт і предмет макроекономіки.
3. Метод макроекономіки: макроекономічні моделі як інструмент макроекономічного аналізу.
4. Суб'єкти й об'єкти макроекономіки.
5. Економічна система суспільства як об'єкт дослідження макроекономіки.
6. Сутність і поняття макроекономічної структури суспільства.
7. Рівні й елементи економічної системи суспільства.
8. Національне багатство як узагальнюючий макроекономічний показник розвитку економіки країни
9. Мети й інструменти макроекономіки.
10. Історія розвитку макроекономічної науки.
11. Система національних рахунків: сутність, значення й методологічні принципи побудови.
12. Основні макроекономічні показники в СНР і методика їхнього розрахунку.
13. Методи розрахунку ВНП й основні макроекономічні тотожності.
14. Номінальний і реальний ВНП. Індекси цін і дефлятор ВНП. Інфлювання та дефлювання ВНП.
15. Макроекономічні показники на чистій основі.
16. ВВП і проблеми оцінки добробуту нації.
17. Базова модель макроекономічного кругообігу в умовах ринку.
18. Сукупний попит: сутність, структура, відмінність від-попиту на мікрорівні.
19. Цінові й нецінові фактори сукупного попиту і їхній вплив на криву сукупного попиту.
20. Сукупна пропозиція й фактори його визначальні.
21. Вплив цінових і нецінових факторів на сукупну пропозицію.
22. Крива сукупної пропозиції залежно від фази економічного циклу.
23. Макроекономічна рівновага: поняття, форми, інструменти, умови.
24. СМ.20.Сукупна пропозиція: класична й Кейнсіанська моделі.
25. Взаємодія сукупного попиту та сукупної пропозиції.
26. Зміна ринкової рівноваги в моделі AD - AS: механізми відновлення рівноваги.
27. Ефективний попит як умова рівноваги економічної системи.
28. Грошовий ринок і механізм його функціонування.
29. Класична й Кейнсіанська теорії попиту на гроші.
30. Пропозиція грошей і фактори його визначальні.
31. Основні грошові агрегати й грошова база.
32. Банківська система й збільшення пропозиції грошей.
33. Позичковий потенціал банківської системи.
34. Депозитний мультиплікатор і механізм збільшення пропозиції грошей.
35. Модель грошового ринку й механізм його рівноваги в різних умовах.
36. Зайнятість і безробіття: показники рівня використання робочої чинності.
37. Повна зайнятість, природне безробіття й потенційний ВВП.
38. Закон Оукена й втрати економіки в слідство циклічного безробіття.
39. Ринок праці й механізм його функціонування.
40. Ринок праці: особливості попиту та пропозиції праці.
41. Модель функціонування ринку праці в класичній теорії.
42. Модель функціонування ринку праці в кейнсіанської теорії.
43. Інфляція: поняття, сутність, види.
44. Причини й типи інфляції. їхня графічна інтерпретація.
45. Соціально-економічні наслідки інфляції.
46. Взаємозв'язок інфляції й безробіття в короткостроковому періоді: крива Філліпса.
47. Стагфляція: крива Філліпса в довгостроковому періоді.
48. Доходи й витрати домогосподарств у моделі макроекономічного кругообігу.
49. Економічна нерівність і політика соціального захисту населення.
50. Диференціація доходів населення: крива Лоренца.
51. Інструментарій кейнсіанської теорії зайнятості.
52. Споживання й заощадження як функція доходу.
53. Споживання й заощадження: сутність, функції й фактори їх визначальні
54. Гранична й середня схильність до споживання й заощадження.
55. Динаміка функцій споживання й заощадження.
56. Інвестиції й капітал: рівень нагромадження.
57. Функція автономних інвестицій.
58. Інвестиції й фактори, що визначають величину обсягу інвестування.
59. СМ 58.Фактори зміни інвестиційного попиту.
60. Функція похідних інвестицій. Модель акселератора.
61. Макроекономічна рівновага на товарному ринку. Кейнсіанська модель доходів і витрат.
62. Витратні моделі економічної рівноваги.
63. Визначення рівноважного обсягу ВНП методом «прибутки-витрати» і його графічна інтерпретація.
64. Визначення рівноважного обсягу ВНП методом «вилучення-ін'єкції» і його графічна інтерпретація.
65. Мультиплікативний вплив сукупних витрат на величину реального ВНП.
66. Мультиплікатор інвестицій й автономних витрат.
67. Модель простого мультиплікатора витрат Кейнса.
68. Ефект мультиплікатора й парадокс ощадливості.
69. Рівноважний ВВП в умовах повної й неповної зайнятості.
70. Сутність рецесійного й інфляційного розривів.
71. Сутність і поняття економічного розвитку й економічного росту.
72. Показники економічного розвитку й економічного росту.
73. СМ.71 Фактори, джерела й види економічного росту.
74. Виробнича функція Кобба-Дугласа як факторна модель економічного росту.
75. Кейнсіанські моделі економічного росту.
76. Модель економічного росту Солоу Р.
77. Циклічність як форма економічного розвитку: сутність і структура економічного циклу.
78. Види й моделі економічних циклів й економічних криз.
79. Причини циклічних коливань економіки.
80. Макроекономічні індикатори циклічних коливань економіки.
81. Макроекономічні показники відповідно до динаміки економічного циклу.
82. Генезис розвитку економічного циклу й еволюція теорій циклічності.
83. Модель мультиплікатора-акселератора й економічний цикл.
84. Роль держави в моделі економічного кругообігу в умовах змішаної закритої економіки.
85. Функції держави в макроекономічному регулюванні економіки.
86. Фіскальна політика держави: поняття, функції.
87. Сутність і види фіскальної політики держави.
88. Інструменти фіскальної політики.
89. Державні закупівлі й податки як інструменти фіскальної політики держави.
90. Мультиплікативний вплив державних витрат і чистих податків на реальний ВНП.
91. Мультиплікатори держвитрат і податкової політики, співвідношення між ними.
92. Мультиплікатор збалансованого бюджету.
93. Фіскальна політика в ході економічного циклу.
94. Фіскальна політика, орієнтована на пропозицію.
95. Вплив циклічних коливань і фіскальної політики на державний бюджет.
96. Види бюджетних сальдо.
97. Бюджетний дефіцит: причини й основних джерел фінансування.
98. Концепції збалансованого державного бюджету.
99. Державний борг: сутність, види, шляхи погашення.. .
100. Сутність і роль грошово-кредитних відносин в економічній системі.
101. Грошово-кредитне регулювання економіки: поняття, функції.
102. Основні інструменти монетарної політики.
103. Передавальний механізм грошово-кредитної політики.
104. Монетарна політика в ході економічного циклу.
105. Вплив грошово-кредитної політики на рівень національного виробництва.
106. Політика «дешевих» й «дорогих» грошей.
107. Витратні моделі економічної рівноваги в умовах змішаної закритої економіки.
108. Основні моделі державного регулювання економіки.
109. Форми й інструменти державного регулювання економіки.
110. Класична теорія макроекономічного регулювання.
111. Кейнсіанська теорія державного регулювання економіки.
112. Державне антициклічне регулювання економіки.
113. Антиінфляційна політика держави.
114. Зовнішньоекономічна діяльність й її структура.
115. Теорії міжнародної торгівлі.
116. СМ.114 Торговельна політика.
117. Платіжний баланс і його структура.
118. Поняття, форми й види валютних курсів.
119. Витратні моделі економічної рівноваги в умовах відкритої економіки.
120. Фактори й функція чистого експорту: мультиплікативний вплив на ВВП
Скачать (133.5 Kb)

Категория: Макроекономіка | Добавил: vanilla-ice-cream
Просмотров: 24863 | Загрузок: 8602 | Комментарии: 5 | Рейтинг: 3.2/8 |

Всего комментариев: 1
20.06.2010 Спам
1. Рокфор
спасибо Кэп!

Форма входа
Друзья сайта
Подписка на рассылку

Шпаргалки с нашего сайта

Просто введите e-mail ;)
Made by Cooluck